1. Hướng dẫn làm Ραssρort online trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Bước 2: Chọn Mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” => Tại khung lĩnh vực TTHC nhập “Hộ ℃hïếµ” => Nhấn “Tìm kiếm”

Bước 3: Chọn bộ thủ tục cấp Hộ ℃hïếµ phổ thông trong nước thực hiện tại cấp tỉnh/ tại cấp trung ương

– Chọn nộp hồ sơ tại cấp tỉnh (nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi thuận lợi) đối với trường hợp cấp Hộ ℃hïếµ lần đầu, cấp Hộ ℃hïếµ từ lần thứ hai;

– Nộp hồ sơ tại cấp trung ương (Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh) đối với công dân cấp Hộ ℃hïếµ từ lần thứ hai.

Bước 4: Chọn loại tài khoản bạn muốn sử dụng để đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an => Chọn nộp hồ sơ và tiến hành đăng nhập.

Bước 5: Chọn “Cơ quan giải quyết hồ sơ” => Chọn “Đồng ý và tiếp tục”

Bước 6: Tiến hành tải lên các ảnh, thông tin cá nhân => Nộp hồ sơ trực tuyến.

2. Hướng dẫn làm Ραssρort online trên Cổng thông tin điện tử xuất nhập cảnh Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam

Bước 2: Chọn “Chọn mục này để kê khai thông tin tờ khai đề nghị cấp Hộ ℃hïếµ ” => Nhập đầy đủ thông tin cá nhân.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã khai => Nộp tờ khai